presentatie  titel  exposities
MacrocosM Webdesign
Introductie

Op deze site vindt u informatie omtrent het afstu-
deerproject van architect Richard J. Schlingmann,
genaamd Autopia.

Het spraakmakende project Autopia is een project
waarin het wonen wordt gekoppeld aan mobiliteit.
Op deze site wil ik alle facetten van dit project
aan u voorleggen.

Ten eerste geef ik u mijn motivatie en fascinatie
over de betreffende onderwerpen.
In het concept kunt u het idee en functies van
het project vinden.
Daarnaast wil ik u het uiteindelijke ontwerp laten
zien in de situatie waarin het geplaatst moet
worden.
Als afsluiting wil ik u de gekozen materialen voor-
leggen.

voorzijde
voorzijde

achterzijde
achterzijde

doorsnede
doorsnede
Introductie Motivatie Concept Ontwerp Situatie Materialen Contact