Website

Schlingmann Architecten b.v. heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gewijzigd.
De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. Schlingmann Architecten b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de website.
Voor alle ontwerpen is het auteursrecht van toepassing. Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Schlingmann Architecten b.v. mag er niets van deze website worden gekopieerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, dus geen bedrijfsmatig gebruik.

E-mail

Een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd
is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden.
Schlingmann Architecten b.v. staat door de electronische verzending van dit bericht niet in voor de
juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
Alle verstrekte gegevens dienen uitsluitend te worden gebruikt overeenkomstig het doel en mogen
niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt.
Schlingmann Architecten b.v. is niet aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie in dit bericht.